Heroisk hjælper ledere og iværksættere med at finde fodfæste og skabe meningsfulde forandringer

Fokusområder

Personlig coaching

Vi kan ikke altid adskille vores privatliv og arbejdsliv – de griber ind i hinanden, særligt når vi er udfordret.

Personlig coaching er målrettet de problemstillinger fra dit privatliv, som påvirker dig i dit arbejdsliv på en uhensigtsmæssig måde. Problemstillinger som udfordrer, belaster eller bliver styrende for, hvordan du agerer som professionel. Eller omvendt – når dit arbejdsliv tager overhånd.

Ledercoaching

Lederrollen er i forandring, fordi verden tiltagende bliver mere kompleks og mindre forudsigelig. Ledere må navigere i nye spændinger og overgange: fra hierarkier til netværk, centraliseret kontrol til distribueret autoritet, robust planlægning til anti-skrøbelige eksperimenter, bureaukrati til lydhørhed, profit-besat til formålsdrevet, osv.

Ledercoaching er målrettet de problemstillinger som knytter sig til dette paradigmeskifte samt mere klassiske udfordringer du kan opleve som leder, såsom et begrænsende mindset eller uhjælpsomme følelsesmæssige reaktioner.

Iværksættercoaching

For mange iværksættere bliver arbejdslivet en livsstil. Det kan både være ekstremt givende og samtidig udfordrende i forhold til at finde den rette balance. Livet som iværksætter er særlig kompleks, da man kan være udfordret på ‘hele paletten’ samtidig. Og man bevæger sig ofte på usikkert eller uprøvet grundlag.

Iværksættercoaching er målrettet de mange problemstillinger, man som iværksætter skal håndtere og finde vej i.